Hva er depresjon?

Depresjon er en psykisk lidelse som kan ramme alle slags mennesker. Den tar ikke hensyn til økonomi, status, alder eller suksess. Alle kan føle seg trist fra tid til annen, men depresjon varer mye lenger enn det som er vanlig dersom man er trist. Depresjon går utover jobb, skole, søvn, sosialt liv og forholdet til familie og venner.

Mental endring

Til tross for at det ikke finnes noen blodprøve eller annen test som kan bevise om man har depresjon eller ikke, så finnes endringer i hvordan hjernen fungerer. Dette er spesielt tydelig hos mennesker med alvorlig depresjon. Signalene som sendes mellom hjernecellene kalles nevrotransmittere (dopamin, serotonin og noradrenalin) og hos en person med depresjon vil disse signalene ikke fungere som normalt. Dette kan enten være ved at det er færre nevrotransmittere, eller vet at det finnes færre mottakere som kan tolke disse signalene.

Hormoner

Det er ikke uten grunn at hormonene serotonin og dopamin kalles lykkehormonene. Dersom vi gjør noe som gjør oss stolte eller fornøyd med oss selv, slik som å fullføre et vanskelig prosjekt eller å spille spill, så vil det sendes økte mengder serotonin i hjernen og vi kan få en følelse av lykkerus. Denne lykkerusen er også et middel hjernen bruker for å belønne ønskelig adferd. Tradisjonelt er dette knyttet til for eksempel det å samle og spise mat, fysisk aktivitet og reproduksjon eller sosialt samvær. Dette systemet i hjernen gjør at vi gjerne fortsetter å gjøre aktiviteter som gir oss denne lykkerusen, men unngår aktiviteter som gir smerte eller negative følelser.

Hos en person med depresjon vil denne lykkerusen være mindre eller mangle helt. Dersom vi ikke får belønning i form av en god følelse når vi gjør noe bra, så blir vi også mindre fristet til å gjøre det igjen. Hos en person med depresjon er det vanlig å føle en større eller mindre grad av apati og følelsesløshet. Denne mangelen på belønning fra hjernen sammen med generell apati kan ofte føre til at personen isolerer seg selv fra omverdenen og bruker mye tid i tungsinn hjemme eller på rommet.

Assosiasjoner

Når man hører ordet depresjon er det ganske vanlig å få assosiasjoner til en person som gjemmer hodet i hendene eller isolerer seg fra omverdenen. Da er det kanskje overraskende å høre at depresjon også kan gi utslag i aggresjon og frustrasjon. Dette gjelder spesielt barn, som kanskje ikke forstår hvorfor de føler som de gjør og reagerer med voldsomme episoder i stedet. Dette kan også gi utslag i parforhold og andre nære relasjoner.

I moderne tid er det også flere som har begynt å omtale depresjon som en svart hund. Dette er ment for å gjøre det enklere å snakke om sine følelser for mennesker som føler skam eller stigma rundt sin depresjon. Mange føler det er lettere å snakke om hvordan «Den svarte hunden fikk meg til å …» i motsetning til «da jeg var deprimert gjorde jeg …». Ved å fjerne seg selv fra depresjonen på denne måten er det flere som synes det blir lettere å takle hverdagen og forholdet til venner og familie.

Alt i alt er depresjon en kompleks og sammensatt lidelse. Å snakke om nevrotransmittere og hjerneaktivitet gjør lite for å forstå hvorfor nettopp en spesifikk person lider av depresjon. For å finne ut av dette er det nødvendig å snakke og bli kjent med personen, for deretter å kunne prøve å hjelpe.