Det kan være vanskelig å identifisere depresjon fra innsiden, spesielt hvis det er første gang man opplever en depressiv periode. Det kan ofte føles helt riktig at man skal føle seg som man gjør og at det ikke er noe man kan gjøre med det.

Til tross for at man kanskje ikke selv føler at man er deprimert eller trenger hjelp, finnes det noen symptomer som kan hjelpe til med å identifisere lidelsen. En generell og vedvarende følelse av å være nedstemt eller tungsinnet er kanskje det de fleste assosierer med depresjon. Et annet viktig tegn å se etter er om man ikke lenger føler glede over aktiviteter eller hobbyer som før var lystbetont.

Hvis du for eksempel før likte svært godt å besøke venner eller klatre, men nå ikke en gang orker tanken på å komme deg ut av huset, så kan dette være et tegn på depresjon.

Andre tegn

Andre viktige tegn å se etter er hva du tenker om deg selv. Lav selvfølelse, dystre fremtidsutsikter, stor skyldfølelse for egen situasjon og en generell følelse av håpløshet og apati er alle tanker det kan lønne seg å være på vakt for. Mange mennesker med depresjon kan oppleve at de prøver å gjøre noe positivt, men stadig blir nedstemt av negative tanker og følelser. Man kan også tro at disse tankene og følelsene er normale, rettferdige og riktige, men det finnes behandling som kan hjelpe.

Utover følelser som håpløshet og tungsinn kan man også merke endret appetitt. Det er ganske vanlig å miste matlysten og gå ned i vekt når man er deprimert, men det finnes også de som tyr til trøstespising for å føle seg bedre. Mange prøver også å skjule symptomene for omverdenen, spesielt tidlig i depresjonen. Dette kan føles som en dobbel belastning å føle at man må smile når man egentlig føler seg elendig.

Ikke latskap

Fordi depresjon gjerne fører med seg manglende energi og at man føler seg oftere trøtt, kan dette gi utslag i resultater på skolen eller i arbeid. Det er vanlig å oppleve at man har mindre kapasitet enn før, lekser forblir halvgjort eller ugjort og karakterene synker. Det er også vanlig å slite mer enn før med å huske beskjeder og man kan opplever å ha større vansker med å følge med i samtaler, undervisning eller på møter. Dette vil også gi utslag hjemme, hvor det er vanlig å se at husarbeid forblir ugjort og ting hoper seg opp. Dette gir gjerne en forverringseffekt, da større mengder oppvask som blir stående på benken blir større og vanskeligere å få seg til å gjøre for hver dag som går.

Selvmord

Sist men ikke minst er det svært mange personer med depresjon som sliter med tanker om død eller selvmord. Man kan leke med tanken, men kanskje føle skyld for hva man etterlater sine nærmeste. Det er ganske vanlig at jo mer alvorlig en depresjon blir, jo mer kan man «glemme» hvor trist det er for de nærmeste å miste en venn eller et familiemedlem til selvmord. Fokus på døden til tross, så er det overveldende mange som forteller at de ikke har et aktivt ønske om å dø, de bare føler at det ikke er noen vei ut av deres følelseshelvete, og at de ikke orker å leve lenger.

Dersom du kjenner deg igjen i en eller flere av beskrivelsene ovenfor, kan det være at du lider av depresjon. Dette er overhodet ikke et tegn på at du er svak eller mindre verdt. Dersom du føler at du ikke har noen å snakke med, finnes det flere organisasjoner du kan kontakte anonymt. Det finnes også tester og spørreskjemaer på nett, som kan avdekke om man er deprimert og kan trenge behandling.