Både for personer som har eller er i ferd med å utvikle depresjon og pårørende kan det være vanskelig å identifisere tidlige tegn. Utviklingen skjer ofte gradvis, som at et barn eller en venn for eksempel tilbringer stadig mer tid for seg selv. Det finnes allikevel noen kjernesymptomer som kan hjelpe i identifikasjonsprosessen:

 • Økt grad av negativitet, nedstemthet eller dårlig humør.
  Personen er tilsynelatende ute av stand til å glede seg over små eller store ting i hverdagen. Personen kan virke normal i samvær med andre, men umiddelbart føle seg nedstemt når de er alene.
 • Dalende eller manglende interesse for aktiviteter som før ga stor glede, spesielt hobbyer og sport.
  Dersom den manglende interessen blir erstattet av en ny interesse behøver det ikke være grunn til bekymring, men dersom den manglende interessen blir erstattet av et tomrom kan dette være et tegn på depresjon.
 • Mindre energinivå og lettere for å bli sliten og trett.
  Små oppgaver i hverdagen, slik som oppvask, matlaging eller å gå opp en trapp virker tilsynelatende å kreve mye mer energi enn tidligere. Det man før kunne hoppe fra en oppgave til en annen må man nå sette seg ned oftere og flere oppgaver forblir ugjort.
 • Endret søvnmønster.
  Mange mennesker med depresjon sliter med å få sove. De våkner tidlig og klarer ikke å sovne igjen, ofte i sammenheng med negative tanker som holder de opptatt. Hos andre igjen kan depresjon føre til at de sover mer enn før, ofte i et forsøk på virkelighetsflukt fra en hverdag som er vanskelig.
 • Endring i matvaner og vekt.
  På lik linje med endret søvnmønster ser man gjerne to veldig forskjellige måter mennesker kan vise tegn til depresjon. Noen mister helt eller delvis appetitten og går ned i vekt, mens andre tyr til trøstespising og usunn mat og gjerne kan gå opp i vekt. Felles er allikevel denne endringen i matvaner uten en umiddelbar grunn.
 • Større grad av skyldfølelse og selvbebreidelse.
  Noen mennesker med depresjon begynner å ta på seg skylden for alt det negative som skjer med dem i livet, uavhengig av om det er realistisk at det skulle være deres skyld eller ikke. Tap av jobb eller dårlige karakterer kan bli enorme problemer som bare gjøres verre av en uproporsjonell grad av selvbebreidelse. Stor grad av skyldfølelse vil også gjøre en person mer utsatt for å utvikle depresjon.
 • Tilbakevendende tanker om død og selvmord.
  Et av de alvorligste tegnene på depresjon er økt fokus rundt, og tanker om, selvmord. Dette kan ofte være noe personen holder skjult fra omverdenen, da det fremdeles er knyttet stort tabu og i noen tilfeller synd rundt det å ta eller ønske å ta sitt eget liv.
 • Hemmelse av psykomotorisk aktivitet.
  Psykomotorisk aktivitet handler om hvordan hjernen og kroppen er bundet sammen. En person som er veldig glad kan ofte ikke unngå å vise dette med en eller flere kroppsbevegelser/kroppsspråk. Hos en person med depresjon kan denne sammenhengen føles svakere, og de kan ha problemer med å vise følelse, både positive og negative.

 

 • Agitasjon, uro og rastløshet.
  Noen mennesker med depresjon opplever en økt følelse av uro. Dette kan være fordi de føler at noe negativt vil skje, eller fordi de bare ikke klarer å holde seg rolig. De kan også bli nervøse rundt det å snakke om egen tilstand og frykt for å bli stemplet på en eller annen måte.
 • Lavere selvfølelse og selvtillit.
  En person med depresjon vil ofte føle seg som en «taper» eller et dårlig menneske. Dette kan få store utslag for selvfølelsen og kan forverre en depresjon over tid.
 • Dårligere konsentrasjon og hukommelse.
  Fordi en person med depresjon ofte blir fortapt i sitt eget hode og med sine egne negative tanker kan det ofte være vanskelig for dem å få med seg og å huske beskjeder eller informasjon som blir gitt.

Det bør også nevnes at selv om punktene ovenfor er til hjelp for å identifisere depresjon, så er det også flere av punktene på listen som også kan indikere andre sykdommer eller lidelser. Det anbefales derfor å søke hjelp hos lege for en endelig diagnose og behandling.